Coaching & Counselling

Coaching & Counselling Walcheren

Coachen & Counsellen: Wat is dat?

 

Counsellen is een vorm van laagdrempelige, niet sturende psychische hulpverlening. Door het voeren van individuele gesprekken krijg je een duidelijker inzicht in je probleem en kun je deze uiteindelijk zelf aanpakken.

De nadruk ligt op het emotionele vlak met veel aandacht voor eigen verantwoordelijkheid: je moet zelf weer manager worden van je probleem.

 

Ik geef geen kant-en-klare oplossingen, maar help jou om zelf tot een voor jou meest geschikte oplossing te komen. Als de oplossing namelijk vanuit jezelf komt heeft het veel meer kracht dan dat het van buitenaf wordt aangedragen.

 

Enkele voorbeelden voor Counseling zijn: omgaan met genderdysforie, je leven als transgender vormgeven, omgaan met een verlieservaring zoals een scheiding, problemen met relaties of familie, het leren omgaan met een chronische of ongeneeslijke ziekte, of het leren omgaan met een probleem dat al jaren speelt.

 

Bij Coachen wordt er minder diep ingegaan op de emotionele belevingswereld. Het heeft een iets minder therapeutisch karakter. Problemen liggen vaak meer in het "alledaagse".

Enkele voorbeelden voor Coaching zijn: het vinden van ander werk na ontslag, balans vinden tussen werk en prive, het hanteren van stress, of orde op zaken stellen in een chaotische situatie.